Wywrotnice samochodowe typ WRJ  stosowane są najczęściej przy magazynach zbożowych
gdzie w celu zwiększenia wydajności rozładunek przyczep następuje poprzez jednostronne podniesienie pojazdu za pomocą układu hydrauliki siłowej.
Typ zastosowanych siłowników hydraulicznych oraz ich ilość jest uzależniona od wersji wywrotnicy , a dokładnie jej długości oraz udźwigu.
Nowatorskie rozwiązanie zasilacza hydraulicznego pozwala na pionowy ruch platformy WRJ
Niezależnie od rozłożenia obciążenia. Za jej pomocą można dokonywać rozładunku pojazdów o różnych rozstawach osi.
Wywrotnica firmy „ROTAR” charakteryzuje się bardzo prostą obsługą , szybką gotowością do pracy , a jej sterowanie odbywa się za pomocą wygodnego pilota.
Szczególną uwagę położono na zachowanie wymogów bezpieczeństwa i w tym zakresie zastosowano szereg zabezpieczeń:
- wyłączniki krańcowe ograniczające wysokość podniesienia pomostu,
- zasilacz hydrauliczny umożliwiający utrzymanie poziomu podniesionej platformy w przypadku nierównomiernie rozłożonego obciążenia,
- przed niezamierzonym opuszczeniem podestu najazdowego np. w przypadku pęknięcia przewodu hydraulicznego,
- zastosowanie atestowanych materiałów konstrukcyjnych.

wywrot1