Posiadamy w ofercie również armaturę transportu grawitacyjnego ( kolana , rury o przekroju okrągłym stożkowe, teleskopowe oraz o przekroju kwadratowym

a także rozdzielacze).

Zapraszamy do naszej galerii.